Information till mäklare

Dokumentation till styrelsen

Vid överlåtelse ska mäklaren ska skicka in följande dokumentation till föreningen:

  1. Ett signerat överlåtelseavtal i original
  2. En kreditupplysning på vardera förvärvare
  3. Två ansökningar om medlemskap/utträde
    signerade av överlåtare och förvärvare varav den ena returneras till mäklaren (samt ytterligare exemplar om förvärvare och/eller överlåtare ska ha egna kopior)
  4. Frankerat kuvert adresserat till mäklaren för returnering av ena ansökan om medlemskap/utträde

Dokumentationen skickas till föreningens styrelse på följande adress:

Brf Essinge Terrass
Luxgatan 27
112 62 Stockholm

Styrelsen beslutar om medlemskapet snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen.

Observera att mejl med personuppgifter som kan anses vara känsliga, som personnummer och finansiell information, undanbedes med hänsyn till de registrerades integritet och enligt gällande föreskrifter i dataskyddsförordningen (GDPR). Handlingarna ovan ska därför alltid skickas per post.

Senast uppdaterad 2019-11-02.