Stadgar

Föreningens stadgar antogs vid extra föreningsstämman den 25 oktober 2023 och registrerades av Bolagsverket den 4 januari 2024 från vilket datum stadgarna gäller.