29 aug 2021

Öppnande av grovsoprummet

2021-08-29 15:16

Styrelsen har beslutat att åter öppna grovsoprummet för att underlätta för medlemmarna.

Vi räknar med att samtliga medlemmar är extra noga med att följa de regler som sitter uppsatta på väggarna i grovsoprummet och vilka även redovisas finns nedan samt finns publicerade på hemsidan. I samband med höststädningen, vilken vi planerar genomföra senare under hösten, kommer vi i sedvanlig ordning beställa en container i vilken ni kan kasta större föremål. Så om ni har större föremål eller en större mängd grovsopor ber vi att avvakta tills höststädningen så att det inte blir kaos i grovsoprummet igen.

//Styrelsen

Regler för grovsoprummet:

Ingenting får ställas på golvytan i grovsoprummet. Allting som kastas i grovsoprummet måste vara av sådan storlek att det går ner i behållarna. Tänk även på att minimera volymen på allting så grovsoprummet räcker till alla.

Följande får inte slängas i grovsoprummet eftersom det inte töms vid avhämtning utan ska istället lämnas på återvinningscentral eller, i vissa fall, till inköpsstället:

  • Färgburkar oavsett lösningsmedel (vatten, lacknafta eller annat) - Lämnas på återvinningscentral
  • Farligt avfall som läkemedel och kemikalier
  • Stora möbler såsom sängar, madrasser, soffor, fåtöljer, bokhyllor, bord, garderober och byråer (ofta föremål från ut- och inflyttning)
  • Vitvaror
  • Parkett, kakel, köksinredning, handfat, toastolar o dyl. (ofta från ombyggnader och reparationer)
  • Stora trälådor

Observera att grovsoprummet inte får blockeras med skrymmande föremål. Hantering av sådana sopor ska respektive bostadsrättsinnehavare själv ska stå för.