14 nov 2022

Nyhetsbrev 2022 #2: Avgifter för 2023

2022-11-14 11:44

Hej,

Här kommer ett nyhetsbrev beträffande avgifter för 2023 och givet det rådande läget kommer vi tyvärr behöva höja föreningens avgifter samt avgifter för parkering med 35% från och med januari 2023.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen